• Добредојдовте во Националниот Парк Маврово
  • Јазик
    • English
    • Македонски
    • Shqip
    Македонски

Црква Св. Никола

About

Оваа црква е изградена во 1857 година во тогашното Мавровско поле. Црквата е потопена во 1957 со изградбата на хидросистемите Маврово. Иако поголем дел во годината таа е под вода, во ретките прилики кога водата од езерото се повлекува сеуште може да се види нејзината цврста градба. Црквата претставува своевиден заштитен знак на селото и поширокиот регион.
Во самата внатрешност и во дворот, може да се видат стари црковни елементи како и стари гробови.

Price From

1.00

Geo Location

 Show

Contact

{}

Мапа и локација