• Добредојдовте во Националниот Парк Маврово
  • Јазик
    • English
    • Македонски
    • Shqip
    Македонски

Инфо центар - врв Кожа - Врбен МК 1

Преземете ја патеката во .gpx формат овде.

1741.566m1255.138m

Hiking trails

Biking trails