• Добредојдовте во Националниот Парк Маврово
  • Јазик
    • English
    • Македонски
    • Shqip
    Македонски

Лазарополе-Росоки ДР 8

Преземете ја патеката во .gpx формат овде.

2754.2817383m625.2182617m

Hiking trails

Biking trails